Ny lov vedrørende ansvarsforsikringsregler og brug af både under 15 meter med krav om speedbådscertifikat

Søassurancen Danmark har som ”eneste” forsikringsvirksomhed blandt 100 andre virksomheder, foreninger, og styrelser, været i høring omkring udarbejdelsen af det nye lovforslag til søloven.

Alle lystbåde som kan betegnes som hurtigtgående fartøjer med nuværende krav om speedbådscertifikat, skal pr. 15. maj 2018 have en ny lovpligtig ansvarsforsikring. Denne forsikring skal ved lov dække efter et nyt erstatningsgrundlag der i praksis betyder at der fremadrettet tildeles flere erstatninger, og større erstatningssummer i tilfælde af situationer hvor en båd har været involveret, eller direkte forårsaget personskade. I modsætning til sølovens nuværende culpa-ansvarsregler, vil en speedbåd fremadrettet været objektivt-ansvarlig ved enhver personskade, ligesom vi kender fra biler i færdselsloven. Dette vil kun gælde i situationer hvor der er personskader, og i tilfælde af tingskader vil søloven og derfor erstatningsgrundlaget forblive det samme, uden at påvirke præmie og erstatningssummer yderligere. Ydermere vil myndigheder fremadrettet have mulighed for at inddrage og konfiskere fartøjer hvor der er mistanke om ”vanvidsejlads”.

Dette er konkret en ændring til det første udkast, hvor både personskader og tingskader skulle skærpes under objektivt ansvar, hvilket i vores optik ville medføre enorme præmiestigninger og belaste bådsalget samt forsikrings-og skadespraksis.

Søassurancen Danmark har derfor foreslået Erhvervsministeriet samt de forskellige erhvervsgruppeførere, at loven kun bør omfatte personskade. Vi mener at der i forbindelse med den fatale søulykke i Københavns Havn i 2016, hvorved en vandscooter og dennes fører var direkte involveret i to personers døds, skal sikres et større hensyn til personsikkerheden til søs. Vi finder det rimeligt at loven skærpes i forhold til at sikre ”bløde trafikanter” på vandet, således at der i fremtiden bliver færre eksempler på ”vanvidsejlads” med færre tilfælde af personulykker.

Hvad betyder dette for dig som kunde i Søassurancen Danmark?

  1. Har du en båd der ikke kræver et ”speedbådscertifikat” vil din ansvarsforsikring dække som hidtil og præmien være uændret.
  2. Har du en båd der kræver speedbådscertifikat, vil du opleve at det nu er lovpligtigt med en ansvarsforsikring, og at dit brug af fartøjer har skærpede vilkår i søloven. Ydermere vil din nuværende ansvarspræmie kræve en pris-justering i forhold til det du har betalt tidligere.
  3. Af hensyn til dokumentation skal du fremadrettet medbringe følgende i din båd: Et bevis på at du har en forsikring i form at et digitalt forsikringscertifikat og selve speedbådscertifikatet.

Ring til os i dag og få en dialog omkring de nye regler, samt den nye digitale certifikatordning.