Ansvarsforsikring

Lovpligtig ansvarsforsikring hvis du med dit fartøj i forbindelse med uheld gør skade på andre mennesker eller ting.

 

Indeholder

  • Ansvarsforsikring ved skade på mennesker eller ting
  • Erstatningsansvar ved vragfjernelse
  • Dækning for personskade: 27.000.000 kr.
  • Dækning for tingskade: 13.500.000 kr.

 

Geografisk område

Geografisk er du dækket ved sejlads i Skandinavisk farvand begrænset af linjerne 61 nordlig bredde og 52 nordlig bredde samt 7 østlig længde og 22 østlig længde. Ansvarsforsikringen dækker også hele EU, Englands og Norges farvand dog max. til 20 sømil fra kysten.

 

Særlige begrænsninger

  • Fartøjet må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlejning.
  • Dækker ikke fortsætlig skade eller skade opstået under påvirkning af alkohol, narkotika og euforiserende stoffer.
  • Dækker ikke skade opstået hvis fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet.

 

Produktark

Download produktark som PDF-fil her.
 

Betingelser

Download betingelserne som PDF-fil her.