Basisdækning eller kun Ansvarsdækning

Du kan selv vælge om du enten vil have en lovpligtig ansvarsforsikring som dækker, hvis du med dit fartøj i forbindelse med uheld gør skade på andre mennesker eller ting.

Eller

Ansvarsforsikring kombineret med en Basis-kaskodækning som også dækker dit basale kaskoforsikringsbehov, hvis du med dit fartøj i forbindelse med uheld gør skade på dit eget skib.

Indeholder

 • Ansvarsforsikring ved skade på mennesker eller ting
 • Erstatningsansvar ved vragfjernelse
 • Dækning for personskade: 27.000.000 kr.
 • Dækning for tingskade: 13.500.000 kr.

 • Kan kombineres med en kaskoforsikring som indeholder:

 • Basis kaskoforsikring ved skade på eget skib
 • Dækning ved totalskade på eget skib, ved tyveri, brand, grundstødning mm.
 • Dækning ved delskader med dagsværdi som erstatningsgrundlag

Geografisk område

Geografisk er du dækket ved sejlads i Skandinavisk farvand begrænset af linjerne 61 nordlig bredde og 52 nordlig bredde samt 7 østlig længde og 22 østlig længde. Ansvarsforsikringen dækker også hele EU, Englands og Norges farvand dog max. til 20 sømil fra kysten.

Særlige begrænsninger

 • Fartøjet må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlejning.
 • Dækker ikke forsætlig skade eller skade opstået under påvirkning af alkohol, narkotika og euforiserende stoffer.
 • Dækker ikke skade opstået hvis fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet.
 • Dækker ikke retshjælp eller trailer eller ulykkedækning.

Produktark

Download produktark BASIS som PDF-fil her.

Download produktark ANSVAR som PDF-fil her.

Betingelser

Download betingelserne som PDF-fil her.