Kontakt os

Spørgsmål til forsikring

Tilbud på forsikring

Tilbud på lystbåd

I højsæson anbefaler vi at benytte denne blanket for at få tilsendt et tilbud.

Du kan også ringe til en af vores hjælpsomme medarbejdere i lystbådeafdelingen på telefon:
+45 62 53 10 72

Tilbud på husbåde og erhvervsbåde

Kontakt vores kompetente medarbejder i erhvervsafdelingen på telefon:
+45 63 55 55 52

eller skriv en mail til: erhverv@soassurancen.dk

Skadesafdelingen

Har du været uheldig og fået en skade, kan du anmelde via “Anmeld skade”. 

Har du spørgsmål, kan du ringe på telefon 62 53 10 72.

Husk at have sagsnummer klar, hvis du allerede har en sag oprettet. 

Juridiske oplysninger

Søassurancen Danmarks oplysningspligt
Søassurancen formidler forsikringsaftaler gennem Lloyd’s Insurance Company S.A, og som forsikringskunde vil vi derfor give dig en række oplysninger i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale med os.

Navn, adresse og registrering
Søassurancen Danmark A/S
Skolegade 1
5960 Marstal
CVR: 34209448

Søassurancen er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register. Du kan få adgang til registret og finde oplysninger om registrerede forsikringsformidlere på Finanstilsynets hjemmeside.

Rådgivning om forsikringsprodukter
Søassurancen yder rådgivning om søforsikring til private og erhverv. Selskabet udarbejder og udvikler selvstændigt sine produkter og ydelser i henhold til dansk forsikringspraksis, forsikringsaftaleloven og forsikringsformidlingsloven, samt den danske Søforsikringskonvention.

Samarbejdspartnere og forretningsforhold
Søassurancen samarbejder med, er Coverholder for og handler på vegne af:
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Bruxelles

Samt på vores P&I forsikringer samarbejder vi med, er Coverholder for og handler på vegne af:
QBE Insurance Europe
På vegne af British Marine
Boulevard du Régent 37
1000 Bruxelles

Derudover samarbejder Søassurancen med en række foreninger som Danske Tursejlere og Trækskibs Sammenslutningen, mfl. samt en række danske forsikringsselskaber og bådforhandlere.
Søassurancen samarbejder også med en række eksternt tilknyttede advokater med speciale i søloven og forsikring.
Ydermere samarbejder Søassurancen med en række fagpersoner til besigtigelse af skader samt survey-/identifikationsopgaver.

I 2022 etableres der et samarbejde mellem Søassurancen Danmark og Zeaeye Aps omkring sikkerhed til søs.

Aflønning og forpligtelser
Søassurancen modtager provision for formidling af sine forsikringsprodukter. Det samme gør flere af vores samarbejdspartnere. Søassurancens medarbejdere modtager dog ingen provision eller anden direkte resultatafhængig løn af disse produkter.
Søassurancen har en kontraktlig forpligtelse til at placere sin forsikringsforretning gennem Lloyd’s Insurance Company S.A.

Garantiordning
Lloyd’s Insurance Company S.A. er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i Danmark, der ved forbrugerforsikringer dækker kunders krav i tilfælde af selskabets konkurs.

Gebyrer
Søassurancen pålægger et gebyr på 100 kr. ved ændring, oprettelse samt ved opsigelser af policer. Ved opsigelse af en police indenfor første hovedforfald pålægges der et gebyr på 500 kr.
På erhverv og P&I forsikringer gælder andre gebyrer, hvilket kan findes i betingelserne.

Revision
Søassurancen benytter Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Klagevejledning

Klage over en afgørelse, truffet af Søassurancen Danmark, eller klage over Søassurancen Danmark som forsikringsformidler kan ske til Søassurancens klageansvarlige: Peter Lund
mail@soassurancen.dk
Att.: Klageansvarlige

Hvis du ønsker at klage pr. brev, kan du sende det til:
Søassurancen Danmark A/S
Skolegade 1
5960 Marstal
Att.: Klageansvarlige

Ankenævnet
Som forbruger i Danmark kan du kan også klage direkte til:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal.
1100 København K
Telefon: +45 33 15 89 00 (10-13)
Mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk 

Få en tryg og nærværende dialog

Ring til os på
+45 62 53 10 72