Erhverv

Erhvervsfartøjer

Søassurancens forsikring af erhvervsfartøjer går helt tilbage til stiftelsen af selskabet i 1876. Det kræver vedholdenhed, forståelse og fornyelse af begrebet søforsikring at kunne være i branchen så længe.
Se nedenfor hvorfor over 145 års erfaring har stor betydning, når det gælder søforsikring til erhverv.

Vores baggrund

Søassurancen har siden 1876 dækket den kommercielle handelsflåde såvel nationalt som internationalt.
Vi har dermed over 145 års erfaring med at yde dækning i form af kasko, last, samt P&I.

Søassurancens grundlag blev skabt ud fra en national og regional forsikringsdækning af den store handelsflåde, der dengang var tilknyttet Marstal og det øvrige Ærø.

I dag dækkes og administreres mere end 500 erhvervsfartøjer i forskellige størrelser fra mindre nationalgående skibe (Brown Water) til større oceangående fragt- og handelsskibe (Blue Water).

Søforsikring i verdensklasse

Søassurancen tilbyder at påtage sig fuld dækning og risiko, enten alene eller gennem partnerskab (co-assurance).
I Søassurancen værdsætter vi høj faglighed og godt partnerskab, hvilket bidrager til et kontinuerligt grundlag for erhvervsforsikring. Et grundlag, der styrkes yderligere gennem samarbejdet med og coverholder-forholdet til verdens største forsikringsmarkedsplads: Lloyd’s of London. Dette sikrer, at dækningen hos Søassurancen Danmark A/S er blandt verdens bedste.

Endvidere har Søassurancen stor erfaring med mange forskellige bådtyper herunder ældre træskibe, husbåde, færger, slæbebåde og udflugtsfartøjer. Denne del af forretningen drives gennem et netværk med partnere/foreninger, der sikrer en gensidig, faglig kompetence og sikkerhed.

Loyds of London

Betingelser og produktark

Sejl til Ærø