Flagskib

Vores luksus-produkt. Indeholder lovpligtig ansvarsforsikring, kaskoforsikring, ulykkesforsikring, trailerforsikring og en række ekstra dækningstyper.

Indeholder

 • Ansvarsforsikring
 • Flagskib Kaskoforsikring ved skade på eget skib
 • Dækning ved totalskade på eget skib, ved tyveri, brand, grundstødning mm.
 • Dækning ved delskader med “Fast Afskrivning” og “Nyt for Gammelt” som erstatningsgrundlag
 • Retshjælp inkluderet
 • 5 gratis overnatninger i ærøske havne
 • Ulykkesforsikring inkluderet
 • Trailerforsikring inkluderet
 • Kaskodækningen inkluderer sejlads i hele EU
 • Ferieafbrydelse med hjemtransport, samt hjemtransport af fartøj er inkluderet
 • Skade grundet søventiler og slanger er dækket
 • Ekstra jolle/gummibåd er dækket

Geografisk område

Geografisk er du dækket ved sejlads i Skandinavisk farvand begrænset af linjerne 61 nordlig bredde og 52 nordlig bredde samt 7 østlig længde og 22 østlig længde. Kaskodækningen inkluderer også sejlads i hele EU, Englands og Norges farvand dog max. til 20 sømil fra kysten.

Særlige begrænsninger

 • Fartøjet må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlejning.
 • Dækker ikke forsætlig skade eller skade opstået under påvirkning af alkohol, narkotika og euforiserende stoffer.
 • Dækker ikke skade opstået hvis fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet.
 • Skade på genstande som følge af almindelig brug, slid, tæring og lignende.

Produktark

Download produktark FLAGSKIB som PDF-fil her.

Betingelser

Download betingelserne som PDF-fil her.