Internationale klausuler

Dette er en liste over de særlige internationale klausuler der er gældende som undtagelser i dækningen.

Forsikringen dækker ikke skader i forbindelse med følgende:

  • Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.
  • Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.
  • Skade forårsaget af kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben.
  • Skader opstået gennem brug af computer, IT-systemer herunder spredning af vira, ondsindet software eller ondsindet kode, med det formål at forvolde skade. Ydermere dækkes der heller ikke for skader pådraget et computersystem, skader på software, hardware eller data information.
  • Terrorisme, hvorved forstås en handling herunder, men ikke begrænset til vold, trussel om voldsanvendelse foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og /eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, med den hensigt at påvirke og/eller sprede frygt i befolkningen eller dele af denne.
  • Skade på personer eller objekter med tilknytning til / eller der optræder på eksisterende officielle sanktionslister i Europa. Dette gælder også den danske liste med indrejseforbud for religiøse forkyndere.