Totaldækning

Vores mellem-produkt. Indeholder lovpligtig ansvarsforsikring, kaskoforsikring og en række ekstra dækningstyper.

Indeholder

 • Ansvarsforsikring
 • Total Kaskoforsikring ved skade på eget skib
 • Dækning ved totalskade på eget skib, ved tyveri, brand, grundstødning mm.
 • Dækning ved delskader med “Fast Afskrivning” og “Nyt for Gammelt” som erstatningsgrundlag
 • Retshjælp inkluderet
 • 3 gratis overnatninger i Ærøske havne
 • Ulykkesforsikring kan tilvælges
 • Trailermodul kan tilvælges
 • Kaskodækningen kan udvides til sejlads i hele EU

Geografisk område

Geografisk er du dækket ved sejlads i Skandinavisk farvand begrænset af linjerne 61 nordlig bredde og 52 nordlig bredde samt 7 østlig længde og 22 østlig længde. Kaskodækningen kan også udvides til hele EU, Englands og Norges farvand dog max. til 20 sømil fra kysten.

Særlige begrænsninger

 • Fartøjet må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlejning.
 • Dækker ikke forsætlig skade eller skade opstået under påvirkning af alkohol, narkotika og euforiserende stoffer.
 • Dækker ikke skade opstået hvis fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet.
 • Skade på genstande som følge af almindelig brug, slid, tæring og lignende.

Produktark

Download produktark TOTAL som PDF-fil her.

Betingelser

Download betingelserne som PDF-fil her.